Đông trùng hạ thảo và rối loạn tình dục

Đông trùng hạ thảo có thực sự giúp ích nhiều cho đời sống tình dục hay không? ngoài ra nó còn có công dụng gì khác? Những diễn giải dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu sâu hơn về vấn đề này.