Thành viên CordyHappy bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp đại học

5/5 - (2 bình chọn)

Ngày 22/12/2023 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, một thành viên của tập thể CordyHappy đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học về lĩnh vực nấm dược liệu.

Bạn Phạm Lệ Giang, sinh viên khoa Công nghệ sinh học, trải qua nhiều nỗ lực đã thực hiện thành công khóa luận tốt nghiệp về nấm  Đông trùng Hạ thảo. Khóa luận với tiêu đề  “Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng giá thể tới năng suất và chất lượng của nấm Đông trùng Hạ thảo Cordyceps militaris chủng bạch tạng”.

Tập thể Công ty cổ phần Khoa học Sự sống chúc mừng Tân kỹ sư Phạm Lệ Giang

Dựa trên các nghiên cứu, quy trình sản xuất Đông trùng Hạ thảo C.militaris quy mô phòng thí nghiệm và quy mô sản xuất của CordyHappy cho sản phẩm với chất lượng ngày càng cao, cung cấp nguồn dược liệu chất lượng và ổn định cho thị trường.