CordyHappy và Fuji Fruit ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Nhằm mục tiêu mở rộng phát triển, phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của hai bên, thúc đẩy kết nối, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững. Chiều ngày 21/07/2022 tại Viện Khoa Học Sự Sống – Trường Đại Học Nông…