Thành viên CordyHappy bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp đại học

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 31/10/2023 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, một thành viên của tập thể CordyHappy đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học về lĩnh vực nấm dược liệu.

Bạn Nguyễn Thị Thúy, sinh viên Chương trình tiên tiến ngành Khoa học quản lý Môi trường, trải qua nhiều nỗ lực đã thực hiện thành công khóa luận tốt nghiệp về nấm Vân chi, một loài nấm dược liệu quý. Khóa luận được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh với tiêu đề là “Study on the use of tropical agricultural waste in cultivating Yunzhi mushrooms (Trametes versicolor).” Nghiên cứu là giao thoa giữa hai ngành học Môi trường và nấm dược liệu, với định hướng tận dụng hiệu quả nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu tác hại môi trường, đồng thời tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị.

Tập thể Công ty cổ phần Khoa học Sự sống chúc mừng Tân cử nhân Nguyễn Thị Thúy!
Tập thể Công ty cổ phần Khoa học Sự sống chúc mừng Tân cử nhân Nguyễn Thị Thúy!