Nhóm nghiên cứu Đông trùng Hạ thảo CordyHappy thực hiện thành công đề tài KH&CN cấp Bộ

Rate this post

Thực hiện Quyết định số 3964/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 05 tháng 12 năm 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài: Nghiên cứu chọn tạo chủng giống và quy trình nuôi trồng loài Cordyceps militaris có hàm lượng cordycepin cao trên giá thể nhân tạo rắn – Mã số: B2017-TNA-35 – Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Phùng đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Văn Điền – Trường Đại học Nông Lâm – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Xuân Cảnh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Xuân Hưng – Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec, TS. Hoàng Thu Yến – Trường Đại học Khoa học, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Lê Minh – Trường Đại học Nông Lâm.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 03 bài báo khoa học (01 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài, 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước); hỗ trợ 02 sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công; hỗ trợ đào tạo 01 học viên bảo vệ luận văn thành công; 01 chủng C.militaris có khả năng sinh trưởng và tạo quả thể ổn định trong điều kiện nuôi cấy nhân tạo; 01 quy trình nuôi trồng giống C.militaris trên giá thể nhân tạo thể rắn; 01 quy trình kỹ thuật sấy khô quả thể C.militaris; 01 mô hình nuôi trồng loài Cordyceps militaris; 100gr mẫu Cordyceps militaris khô có hàm lượng Cordycepin ≥ 5mg/g; 01 TCCS loài Cordyceps militaris nuôi cấy được có hàm lượng Cordycepin ≥ 5mg/g.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Đạt”.

Một số hình ảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu:

Nguồn tin: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên