Đông trùng Hạ thảo được nhắc đến trong Y học cổ truyền Trung Hoa và Tây Tạng từ khoảng thế kỉ thứ 15