Tôi và mẹ bị huyết áp thấp, còn bố thì huyết áp cao. Cả nhà cùng sử dụng sản phẩm và huyết áp của mọi người trở nên ổn định rõ rệt. Tôi không còn cảm thấy hồi hộp, tim đập loạn mỗi khi căng thẳng. Nhờ CordyHappy tôi có thể làm việc bền bỉ với cường độ cao mà không dễ bị cảm thấy mất sức như trước.