Đây là sản phẩm rất tốt cho sức khỏe và đem lại lợi ích cho khách hàng. Nghiên cứu đã khai thác được thế mạnh của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một trường mạnh của Việt Nam.