Điều kiện nuôi trồng nghiêm ngặt; Quy trình sản xuất chặt chẽ; Sản phẩm được đánh giá và kiểm định độc lập…

1. Quy trình sản xuất chặt chẽ

Thao tác cấy giống được thực hiện trong điều kiện vô trùng nghiêm ngặt
Thao tác cấy giống được thực hiện trong điều kiện vô trùng nghiêm ngặt
Thao tác cấy giống được thực hiện trong điều kiện vô trùng nghiêm ngặt
Cấy giống vào nhộng tằm tạo ra sản phẩm Đông trùng hạ thảo ký chủ mô phỏng tự nhiên
Hệ thống giàn trong phòng nuôi được điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm nghiêm ngặt bằng thiết bị tự động
Hệ thống giàn và phòng nuôi được điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm bằng thiết bị tự động
Công nhân thực hiện kiểm nhiễm định kỳ đảm bảo sản phẩm không bị tạp nhiễm
Công nhân thực hiện kiểm nhiễm định kỳ đảm bảo sản phẩm không bị tạp nhiễm
Sản phẩm tươi ngay sau khi thu hoạch được sấy thăng hoa nhiệt độ âm sâu (-40°C đến -60°C) đảm bảo giữ được chất lượng tốt nhất.
Sản phẩm tươi ngay sau khi thu hoạch được sấy thăng hoa nhiệt độ âm sâu (-40°C đến -60°C) đảm bảo giữ được chất lượng tốt nhất.

2. Chất lượng sản phẩm được kiểm định độc lập


Kiểm nghiệm hàm lượng dược chất cordycepin và adenosin đông trùng hạ thảo cordyhappy

Ưu điểm của CordyHappy

  1. Giống gốc nhập khẩu; Nghiên cứu chuyên sâu.
  2. Cơ sở sản xuất đảm bảo; Tuân thủ quy định.
  3. Quy trình nuôi trồng nghiêm ngặt; Sản phẩm được kiểm định.
  4. Xã hội tin tưởng; Giải thưởng uy tín; Phục vụ tận tâm.

Sản phẩm