Điều kiện nuôi trồng vô trùng nghiêm ngặt; Hàm lượng dược chất của sản phẩm được kiểm định bằng Sắc ký lỏng cao áp…

Viện Khoa học Sự sống, nơi nghiên cứu và sản xuất Đông trùng Hạ thảo CordyHappy

 

Công đoạn cấy giống được thực hiện trong tủ an toàn sinh học cấp 2 đảm bảo không bị nhiễm

 

Hệ thống giàn trong phòng nuôi được điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm nghiêm ngặt bằng thiết bị tự động

 

Chất lượng sản phẩm được kiểm tra bằng Sắc kí lỏng cao áp vận hành trực tiếp tại Viện Khoa học Sự sống