Chủng Cordyceps militaris chất lượng cao của Nhật Bản được nghiên cứu nhiều năm tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Giống gốc Đông trùng Hạ thảo chất lượng cao được nhập khẩu từ Ngân hàng Giống chuẩn Vi sinh vật NBRC của Nhật Bản.

Từ chủng giống Cordyceps militaris chuẩn, các nhà khoa học của Viện Khoa học Sự sống, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tiến hành nghiên cứu để trở thành chủng giống gốc chất lượng cao dùng cho sản xuất Đông trùng Hạ thảo CordyHappy.
Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã được thực hiện thành công
Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã được nhóm nghiên cứu thực hiện thành công trong giai đoạn 2017-2019.
Các nhà khoa học của Viện Khoa học sự sống trong chuyến nghiên cứu Nấm Dược liệu ở Vườn Quốc gia Ba Bể.
Sinh viên tham gia nghiên cứu cùng với nhóm Đông trùng Hạ thảo CordyHappy đạt giải "Sinh viên Nghiên cứu Khoa học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. 
Sinh viên tham gia nghiên cứu cùng với nhóm Đông trùng Hạ thảo CordyHappy đạt giải “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Tập thể cán bộ Viện Khoa học Sự sống
Tập thể cán bộ Viện Khoa học Sự sống.

Ưu điểm của CordyHappy

  1. Giống gốc nhập khẩu, nghiên cứu chuyên sâu
  2. Cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn, sản phẩm được cấp phép.
  3. Quy trình nuôi trồng nghiêm ngặt, máy móc hiện đại
  4. Xã hội tin tưởng, giải thưởng uy tín

 

Sản phẩm