Chủng Cordyceps militaris chất lượng cao của Nhật Bản được nghiên cứu nhiều năm tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Giống gốc Đông trùng Hạ thảo chất lượng cao được nhập khẩu và nghiên cứu tạo ra chủng chuẩn cho sản xuất Đông trùng Hạ thảo CordyHappy.