88 Phan Đăng Lưu, Phường Phú Hòa, TP Huế

Facebook Nguyễn Nẵng  093 683 6843  Lễ khai trương