CordyHappy trên sóng thời sự Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Rate this post

Câu chuyện về nghiên cứu, sản xuất Đông trùng Hạ thảo CordyHappy được phát sóng trên chương trình thời sự của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.