Thông báo thay đổi nhãn mác sản phẩm

Kể từ ngày 15/09/2018, sản phẩm Đông trùng Hạ thảo Viên nang CordyHappy thay đổi nhãn mác như sau:

Nhãn mác cũ:

Nhãn mác mới:


Kể từ ngày 01/01/2019, sản phẩm Đông trùng Hạ thảo CordyHappy sấy thăng hoa thay đổi nhãn mác bao bì như sau:

Nhãn mác cũ:

Nhãn mác mới

Xin trân trọng thông báo!