Cơ sở sản xuất đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; Sản phẩm phù hợp quy định An toàn thực phẩm của Bộ Y tế